Průběh stavby

Základy stavby:

Dům je založen na konstrukci, která je kombinací základových pasů a železobetonové desky. Samozřejmostí je založení v nezamrzne hloubce a na únosné zemině. Podkladem základové konstrukce je zhutněný štěrk.
V předem určených místech se v základech připraví prostupy pro připojení inženýrských sítí.

Složení základové desky:

 •  základové pasy š.400mm z betonu prostého C16/20 prokládaného kamenem provedeny do hloubky min. 1,0m pod úroveň terénu 
 •  hutněná vrstva ze štěrkodrti v tloušťce  100 mm mezi základové pasy
 • strojně hutněná písková vrstva tl. 50mm
 • geotextilie 500g/m2
 • horkovzdušně svařovaná fóliová hydroizolace(v závislosti na radonovém riziku)
 • geotextilie 300g/m2
 • železobetonová mazanina  tloušťky 120 mm z betonu C 16/20 vyztužena při spodním okraji sítí průměrem 6mm a velikostí oka 150/150 mm po celé ploše základové desk

Rozměrové tolerance finální základové desky:

 • půdorysně stranové rozměry základů 0 až +10 mm (rovinatost hrany)
 • úhlopříčný rozměr základů +5 mm

Výškové tolerance finálního povrchu desky:

 • pod obvodovými stěnami a nosnými příčkami musí být povrch uhlazený (stočeny) v pásech šíře min. 400 s max. výškovou tolerancí + 2,5 mm.
 • ostatní plocha základové desky musí mít max. výškové tolerance + 5 mm.

Vývody z základové desky(kanalizace, voda, chráničky na elektro, apod.) :

 • vyvedení vývodu ze základové desky provedené dle přiložené výkresové dokumentace s osovou tolerancí + 15 mm.
 • kanalizační vývody ukončené zahrdlením s víčkem  v úrovni základové desky, nesmí vyčnívat nad základovou desku

stavba

Hrubá uzavřená stavba:

Obvodové a příčkové panely:

Stěny vnější i vnitřní jsou tvořeny sendvičovým panelem zhotovené v montážní hale. Složení stěn tvoří rámová konstrukce z KVH profilů vyplněna izolací a opláštěna OSB deskami. Ve stěnách  jsou již instalovány chráničky na rozvod elektrokabelů. Pro hrubou instalaci vody a topení je příprava tzv. sundavacích OSB desek, které si instalatér vymontuje na stavbě. Na zavěšení kuchyňské linky, umyvadla, bojleru, apod. jsou již připravené výztuže v panelech.

Jednotlivé panely jsou na stavbě k sobě sešroubovány a následně kotveny k základové desce pomocí úhelníků.

montáž panelů

Stropy, krov:

Střešní konstrukce se provádí několika způsoby - klasický krov, příhradové vazníky nebo rovné střechy. U příhradového vazníku je možnost vytvoření pochůzné části podkroví tzv. otevřeným vazníkem. V tomto prostoru se vytvoří podlaha z podlahových prken. Tento prostor není myšlen jako obytná část domu.

U bungalovů je strop tvořen spodní pásnicí příhradového vazníku, na který je zavěšena kovová konstrukce (CD profily) a sádrokarton. Na horní hranu pásnice vazníku je prkenný záklop.

U patrových domů jsou stropy tvořeny samonosnými panely rámové konstrukce. Z horní strany jsou stropy zaklopeny OSB deskami pro přípravu betonových podlah.

montáž příhradových vazníkůmontáž sedlového krovu

Střešní konstrukce:

Složení střešní konstrukce  pro střešní tašky Bramac, apod.

 •  pojistná hydroizolace
 • kontralatě a a latě 60/40 mm
 •  střešní krytina, střešní doplňky, příprava na hromosvod

zastřešení krovumontáž střešní krytiny

Klempířské prvky:

Okapy a svody se montují zároveň při pokládce střešní krytiny. Standartní provedení okapového systému je z materiálu pozink.

Montáž oken a venkovních dveří:

V panelech jsou již připraveny z výroby stavební otvory, do kterých jsou osazeny okna a dveře. Standartní provedení jsou plastová okna a dveře bílá i izolačním dvojsklem. Pokud součástí domu je garáž osazují se  vrata při montáži oken a dveří.

Střešní přesahy:

U bungalovů je přesah střechy tvořen příhradovým vazníkem. Na vazníkovou konstrukce se šroubují palubky tl. 15 mm, které mají povrchovou úpravu. Montáž palubek je až v poslední fázi hrubé uzavřené stavby.

U patrových domů je přesah tvořen krokvemi, které jsou povrchově upraveny. Před montáží střešní hydroizolace se palubky tl. 15mm(povrchově upravené) montují na horní hranu přesahu krokve.

hrubá stavba

Stavba domu na klíč:

Rozvod sítí:

Vodoinstalace a odpady jsou vedeny vodorovně  po základové desce a svisle do předem určených míst v panelech (sundavací OSB). Celá instalace je provedena z plastových systémů.

Stejně je řešen rozvod v  mědi pro vytápění radiátorem. Zdroj vytápění záleží na volbě zákazníka (např. elektro kotel, plynový kotel, apod).

Pokud bude na WC nebo v koupelně  závěsné WC, popř. bidet musí se namontovat předstěnový systém (např. Geberit).

Elektroinstalace, elektronické zabezpečení, telefon, počítačová síť atd.jsou vedena po základové desce při stěnách v rozích. Svisle jsou pak vedena do předem připravených chrániček kabelů v panelech.

odpady a topeníelektroinstalace

vodoinstalace

Montáž komínového tělesa:

Do rodinného domu se může použít jakýkoliv komínový systém. V častých případech montovaných rodinných domů to bývá závěsný vícevrstvý nerez komín. Venkovní část komínu může být opatřena povrchovou úpravou v různých barvách. Výhodou nerezových komínu je rychlá realizace, nepotřebuje základ, ušetří místo v místě krbových kamen nebo kotle,  pro všechny druhy spotřebičů a  paliva, atraktivní vzhled.

realizace závěsného nerez komínurealizace závěsného nerez komínu2

Betonové podlahy:

Pokud jsou dokončeny veškeré rozvody sítí, přichází na řadu betonové podlahy. 
V přízemí se nejdříve před betonáží připraví  pokládka pěnového polystyrenu EPS 100 tl. 100 mm. a položí se folie PVC. Po celém obvodě místností musí být pěnová dilatační páska. U větších místností musí být dilatační spáry. Tloušťka betonu v přízemí je 70mm.
V podkroví se pokládá pěnový polystyren EPS 100 tl. 40 mm a tl. betonu je 70 mm. Systém pokládky je stejný jako v přízemí.
Rodinný dům může mít podlahové vytápění a lze použít i anhydritové podlahy.

Po zhotovení finálních betonových podlah dochází v rodinném domě k technologické přestávce cca 10 dnů.

pokládka polystyrenu a podlahového vytápěnífinální betonová podlaha

Kompletní zateplovací systém:

Tloušťka tepelné izolace spolu s dalšími stavebními tepelně izolačními opatřeními určuje, jak bude dům náročný na energii potřebnou k vytápění.
Zateplovací systém se skládá z několika vrstev a komponentů. Na obvodovou stěnu se lepí  lepícím tmelem izolační desky z fasádního polystyrenu(fasádní minerální vatu) a následně se izolační desky kotví pomocí hmoždinek. Okenní, vstupné otvory a vnější rohy se opatřují zpevňujícími hranami z plastových profilů s tkaninou. Na všech plochách se provede zpevňovací armovací vrstva se skelné tkaniny a ze stěrkového tmelu tzv. výztužné stěrky.
Pod konečnou omítkovinu se provede  penetrační  nátěr s barevným podkladem. Jako hlavní finální omítka může sloužit celá škála strukturálních nebo hladkých omítkovin barevného odstínu.

Součástí zateplování je i osazení venkovních parapetů.

zateplovací systémzateplovací systém2

Zateplení stropu, krovu a montáž sádrokartonu:

Sádrokartonové desky jsou určeny pro obklad stěn a stropních podhledů zavěšených na ocelové profily. Na stropy se používá protipožární sádrokartonová deska  GKF. V koupelnách a v místech kde se vyskytuje vlhkost se používá impregnovaná deska GKBI. Na stěny v ostatních místech se používá obyčejná deska GKB. Před montáží stropního podhledu musí být hotovy všechny rozvodní sítě a u přízemního domu připraven rám pro osazení stahovacích schodů do půdního prostoru vazníkové konstrukce.
U domů s příhradovými vazníky se stropní podhled skládá z nosné konstrukce z pozinkovaných ocelových UD-profilů a nosného roštu CD-profilů svěšených o 100 mm pod nosnou konstrukci vazníků. Po montáži závěsné konstrukce se vyplní prostor nad nosným roštem izolační vatou tl. 240 mm.  
U patrových domů je podhled stropu řešen stejným způsobem, jenom tl. izolace pod stropní  rámovou konstrukcí je 60 mm.
Po montáži ocelové konstrukce a izolační vaty se provede montáž parotěsné zábrany Jutafol AL reflex. Parotěsná zábrana musí být přetažena přes roh mezi stropem a obvodovou stěnou. Spoje folie jsou přelepeny hliníkovou páskou.
Opláštění se realizuje SDK deskami protipožárními tl. 12,5mm na nosný rošt. Mezi spoje desek se vloží armovací páska z skelné tkaniny, která se přetmelí sádrou. Po vyschnutí sádry se spoje přebrousí .
Na obvodové  a příčkové stěny se šroubuje sádrokartonová deska tl. 12,5 mm přímo na OSB desky. Na obvodové zdi se ještě dává mezi SDK a OSB parotěsná zábrana Jutafol standart. Fólie  musí být napojena stropní parozábranu a jednotlivé pruhy se musí překrývat a přelepovat hliníkovou páskou.

Součástí sádrokartonových prací je i osazení vnitřních parapetů(standardně plastové) a stahovací schody do půdního prostoru.

Nosná ocelová konstrukce z UD a CD profilůStropní parotěsná zábrana Jutafol AL reflex

Protipožární SDK podhledFinální SDK včetně tmelení a broušení spojů sádrou

Kompletace elektro krabice:

Veškeré vývody elektro kabelů pro zásuvky, vypínače apod. jsou vytažené přes sádrokartonovou deskou vyfrézovaným otvorem menšího průměru než je průměr elektro krabice. Přesná průměr si vytvoří elektrikář vybroušením SDK na elektro krabici.

Kompletace elektro krabiceKompletace elektro krabice2

Keramické obklady, dlažby, instalace vany a sprchového koutu, výmalba místností:

Obklady, dlažby, sanita a zařizovací předměty do koupelny (vana a sprchový kout) se instalují dle výběru zákazníka.
Před nanesením lepidla na keramické obklady na sádrokartonovou desku musí být provedena penetrace podkladu.
Usazení vany a vaničky sprchového koutu musí být instalovány před obkladem koupelny. Pro dokonalé hydroizolační utěsnění rohů a spár v místě sprchového koutu musí být aplikován těsnící pás s tekutou lepenkou, která vytvoří pružné těsnění rohových spár.

Pro výmalbu pokojů se používají disperzní otěruvzdorné barvy. Do první vrstvy nátěru se přidává penetrace pro sjednocení nasákavosti podkladu a zvýšení přídržnosti dalších nátěrů.

koupelna modrástavba 1

pokoj 2pokoj

Kompletace elektroinstalací a zařizovacích předmětů:

Veškeré zařizovací předměty jsou vybrány dle přání zákazníka.

Po finálních úpravách stěn se provede kompletace elektroinstalací. Do  připravených elektro krabic se osadí předem domluvené typy zásuvek a vypínačů a zkompletuje se domovní rozvaděč.

vypínačeelektrorozvodna

Do kompletace zařizovacích předmětů v koupelně patří WC, bidet, umyvadlo, sprchová zástěna, žebříkový radiátor, baterie, sprcha a různé doplňky.

koupelna 2koupelna

Do kompletace technické místnosti patří kotel(např. elektrický, plynový, apod.), bojler, expanzní nádoby, apod. Pokud je vytápění řešeno radiátory, zavěšují se a připojují se na předem připravené vývody. Připojení krbových kamen.

kotelradiátorkrb

Pokládka finálních podlah:

Druh finálních podlah se volí zákazník sám. Standardně se jedná o plovoucí laminátové podlahy, PVC podlahy, koberce.

Pokládka finálních podlahPokládka finálních podlah2

Montáž vnitřních dveří:

Do předem domluvených stavebních otvorů se montují dřevěné obložky a na ně se osazují dveřní křídla. Druh dveří a orientace otevírání se zvolí zákazník.

Montáž vnitřních dveříMontáž vnitřních dveří2

Montáž schodiště:

U podkrovních domů se montují celodřevěná schodiště. Podle zaměřeného schodišťového prostoru se instalují schody, které jsou předem řešeny s zákazníkem.

Montáž schodištěMontáž schodiště2