Technologický postup výroby panelů

Panelová konstrukce obecně:

Základem klasické konstrukce obvodových a příčkových panelů je dřevěný rám z konstrukčního řeziva KVH opláštěný oboustranně OSB deskami tl. 12 mm. Prostor konstrukčního rámu je vyplněn tepelně-zvukovou izolací.
Dřevěný rám panelu je konstrukčně vyroben dle požadavku funkce. Je buď obvodový, příčkový, stropní.
Hlavní předností konstrukce panelového systému je možnost maximální přípravy ve výrobě a rychlá montáž stavby.

Příprava KVH řeziva:

Vstupním materiálem pro výrobu rámové konstrukce je masivní konstrukční dřevo KVH. Jedná se o řezivo z jehličnatého dřeva (smrk) čtyřstranně hoblované. Délkovým nastavováním pomocí zubového spoje lze dosahovat délky 13m. Profily jsou vysušeny na vlhkost 15%.
Podle předem připraveného výpisu délek jednotlivých prvků pro rámovou konstrukci se formátují KVH profily na zkracovací pile, skládají, popisují se délky a třídí pro další operace.
Na obvodové stěny se používá profil KVH 60/160 mm a na příčkové panely profil 60/100mm.

Příprava KVH řeziva

Příprava KVH řeziva2

Impregnace KVH profilů:

Na přání zákazníka můžeme provést impregnaci stavebního řeziva přesto, že již je sterilizované sušením.Impregnace se provádí máčením v impregnační vaně. Používaný impregnační nátěr ADOLIT BAQ, který obsahuje barvivo pro kontrolu provedené impregnace.

Impregnace KVH profilů

Výroba rámové konstrukce:

Samonosná konstrukce je tvořena jednotlivými prvky. Stojky, které jsou rozmístěny v osové vzdálenosti 650mm, plní statickou funkci převážně ve svislém směru. Tyto prvky jsou v dolní i horní části šroubované do vodorovného dolního a horního pasu. Kompaktní dřevěný celek tvoří stabilní rám. Všechny spoje jsou šroubovány vruty 6x120mm.
Mezi největší výhodu rámových konstrukcí patří mimořádná variabilita, montáž rámové konstrukce je velice rychlá a flexibilní. Pro každý rám jsou ve výrobní dokumentaci zakresleny stavební otvory pro okna a dveře, montážní spoje, apod.

Výroba rámové konstrukce

Výroba rámové konstrukce2

Výroba rámové konstrukce3

Opláštění rámové konstrukce:

K oboustrannému opláštění rámové konstrukce se používají OSB desky tl. 12 mm. Tyto desky se k rámové konstrukci spojují sponkovací pistolí. Po obložení jedné strany rámu se panel otočí a namontují se chráničky na elektroinstalaci.
Do rámové konstrukce se vloží minerální izolace Rockwool Airock LD(obvody 2x80mm, příčky 100mm). Po zaizolování rámu se zaklopí druhá strana panelu OSB deskami tl. 12 mm.
Do OSB desky se vrtají montážní otvory pro spojovaní panelů na stavbě. Rozvod vody a odpadů se řeší formou sundavacích desek, které si instalatéři odšroubují na stavbě.
Takto vyrobený panel je uskladněn do zastřešeného skladu.

Opláštění rámové konstrukce

Opláštění rámové konstrukce2

Opláštění rámové konstrukce3

Opláštění rámové konstrukce4