Individuální projekty

Apartmánové domy na Lipenské přehadě

Rodinný dům - Posed, Zdiměřice u Prahy

Novinový stánek - Praha, Olbrachtova ulice

Přístavba 3. patra - České Budějovice

Přístavba k rodinnému domu - Hradce u Č.B.

Přístavba k rodinnému domu - Kyje, Praha

Přístavba k rodinnému domu - Prachatice